Cennik

Na życzenie klienta wystawiam fakture VAT

Audyt energetyczny do Programu Czyste Powietrze już od 1.000,00 zł (netto)

Świadectwo charaktrystyki energetycznej już od 100,00 zł (netto)

UWAGA 1

Każda cena jest do negocjacji !!!

UWAGA 2

Ze względu na duże zróżnicowanie w budowie, kształcie, wyposażeniu, stanie technicznym, dokumentacji technicznej oraz różnorodności użytkowania budynku, ceny świadectw dla dużych budynków i dużych zaawansowanych technicznie budynkówmogą wzrosnąć w stosunku do cen minimalnych.

UWAGA 3

Braki w dokumentacji technicznej budynku mogą powodować wzrost kosztów sporządzenia świadectwa do 30% ceny ze względu na konieczną do wykonania inwentaryzację wymiarów, konstrukcji, stopnia zużycia budynku.

DUŻE, ZAAWANSOWANE TECHNICZNIE BUDYNKI 

Budynki mieszkalne wielorodzinne o skomplikowanym kształcie bryły lub z niekonwencjonalnym źródłem ciepła lub z systemem chłodzenia.
Budynki niemieszkalne wyposażone w instalację chłodzenia o skomplikowanym kształcie bryły budynku lub z niekonwencjonalnym źródłem ciepła.

Ceny ustalane indywidualnie.